عضویت در فینیکس

رمز عبور باید شرایط زیر را داشته باشد
  • حداقل 8 کاراکتر باشد
  • ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ باشد
  • شامل اعداد باشد

شما با عضویت در فینیکس، شرایط استفاده از خدمات را می پذیرید.

فینیکس | بازار ارزهای دیجیتال

خریدوفروش و دارایی ارزهای دیجیتال خود را به آسانی مدیریت کنید.